www.ronikon.ru

Детская арт 4030

 208842 [~ID] => 208842 [NAME] => Детские комнаты на заказ [~NAME] => Детские комнаты на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/detskie-komnaty/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/detskie-komnaty/ [CODE] => detskie-komnaty [~CODE] => detskie-komnaty [EXTERNAL_ID] => 208842 [~EXTERNAL_ID] => 208842 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => [~UF_NAME_IN_LIST] =>
)
 208856 [~ID] => 208856 [NAME] => Открытые стеллажи [~NAME] => Открытые стеллажи [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/stellazhnye-sistemy/otkrytyj/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/stellazhnye-sistemy/otkrytyj/ [CODE] => otkrytyj [~CODE] => otkrytyj [EXTERNAL_ID] => 208856 [~EXTERNAL_ID] => 208856 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Открытые [~UF_NAME_IN_LIST] => Открытые
)
 208880 [~ID] => 208880 [NAME] => Шкафы на заказ [~NAME] => Шкафы на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/ [CODE] => shkafy [~CODE] => shkafy [EXTERNAL_ID] => 208880 [~EXTERNAL_ID] => 208880 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => [~UF_NAME_IN_LIST] =>
)
 208881 [~ID] => 208881 [NAME] => Шкафы на заказ черного цвета [~NAME] => Шкафы на заказ черного цвета [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/chernyj/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/chernyj/ [CODE] => chernyj [~CODE] => chernyj [EXTERNAL_ID] => 208881 [~EXTERNAL_ID] => 208881 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Черного цвета [~UF_NAME_IN_LIST] => Черного цвета
)
 208895 [~ID] => 208895 [NAME] => Дешевые шкафы на заказ [~NAME] => Дешевые шкафы на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/ekonom/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/ekonom/ [CODE] => ekonom [~CODE] => ekonom [EXTERNAL_ID] => 208895 [~EXTERNAL_ID] => 208895 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Эконом [~UF_NAME_IN_LIST] => Эконом
)
 208896 [~ID] => 208896 [NAME] => Книжные шкафы и стеллажи на заказ [~NAME] => Книжные шкафы и стеллажи на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/knizhnyj/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/knizhnyj/ [CODE] => knizhnyj [~CODE] => knizhnyj [EXTERNAL_ID] => 208896 [~EXTERNAL_ID] => 208896 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Книжные [~UF_NAME_IN_LIST] => Книжные
)
 208898 [~ID] => 208898 [NAME] => Шкафы-купе на заказ по индивидуальным размерам [~NAME] => Шкафы-купе на заказ по индивидуальным размерам [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/ [CODE] => kupe [~CODE] => kupe [EXTERNAL_ID] => 208898 [~EXTERNAL_ID] => 208898 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Шкафы-купе [~UF_NAME_IN_LIST] => Шкафы-купе
)
 208905 [~ID] => 208905 [NAME] => Шкафы-купе в спальню на заказ [~NAME] => Шкафы-купе в спальню на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/dlya-spalni/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/dlya-spalni/ [CODE] => dlya-spalni [~CODE] => dlya-spalni [EXTERNAL_ID] => 208905 [~EXTERNAL_ID] => 208905 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => В спальню [~UF_NAME_IN_LIST] => В спальню
)
 208910 [~ID] => 208910 [NAME] => Элитные шкафы-купе на заказ [~NAME] => Элитные шкафы-купе на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/elitnye/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/elitnye/ [CODE] => elitnye [~CODE] => elitnye [EXTERNAL_ID] => 208910 [~EXTERNAL_ID] => 208910 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Элитные [~UF_NAME_IN_LIST] => Элитные
)
 208911 [~ID] => 208911 [NAME] => Книжные шкафы купе на заказ [~NAME] => Книжные шкафы купе на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/knizhnyj/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/knizhnyj/ [CODE] => knizhnyj [~CODE] => knizhnyj [EXTERNAL_ID] => 208911 [~EXTERNAL_ID] => 208911 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Книжные [~UF_NAME_IN_LIST] => Книжные
)
 208912 [~ID] => 208912 [NAME] => Книжные шкафы купе со стеклом на заказ [~NAME] => Книжные шкафы купе со стеклом на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/knizhnyj/so-steklom/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/knizhnyj/so-steklom/ [CODE] => so-steklom [~CODE] => so-steklom [EXTERNAL_ID] => 208912 [~EXTERNAL_ID] => 208912 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Со стеклом [~UF_NAME_IN_LIST] => Со стеклом
)
 208965 [~ID] => 208965 [NAME] => Шкафы для игрушек в детскую на заказ [~NAME] => Шкафы для игрушек в детскую на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/detskie-komnaty/dlya-igrushek/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/detskie-komnaty/dlya-igrushek/ [CODE] => dlya-igrushek [~CODE] => dlya-igrushek [EXTERNAL_ID] => 208965 [~EXTERNAL_ID] => 208965 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Для игрушек [~UF_NAME_IN_LIST] => Для игрушек
)
 208971 [~ID] => 208971 [NAME] => Мебель для подростковой комнаты [~NAME] => Мебель для подростковой комнаты [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/detskie-komnaty/dlya-podrostka/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/detskie-komnaty/dlya-podrostka/ [CODE] => dlya-podrostka [~CODE] => dlya-podrostka [EXTERNAL_ID] => 208971 [~EXTERNAL_ID] => 208971 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Для подростковой комнаты [~UF_NAME_IN_LIST] => Для подростковой комнаты
)
 209007 [~ID] => 209007 [NAME] => Шкафы для одежды на заказ [~NAME] => Шкафы для одежды на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/dlya-odezhdy/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/dlya-odezhdy/ [CODE] => dlya-odezhdy [~CODE] => dlya-odezhdy [EXTERNAL_ID] => 209007 [~EXTERNAL_ID] => 209007 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Для одежды [~UF_NAME_IN_LIST] => Для одежды
)
 209033 [~ID] => 209033 [NAME] => Четырехстворчатые шкафы-купе на заказ [~NAME] => Четырехстворчатые шкафы-купе на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/chetyrehstvorchatye/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/chetyrehstvorchatye/ [CODE] => chetyrehstvorchatye [~CODE] => chetyrehstvorchatye [EXTERNAL_ID] => 209033 [~EXTERNAL_ID] => 209033 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Четырехстворчатые [~UF_NAME_IN_LIST] => Четырехстворчатые
)
 209042 [~ID] => 209042 [NAME] => Шкафы-купе на заказ из ЛДСП [~NAME] => Шкафы-купе на заказ из ЛДСП [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/iz-ldsp/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/iz-ldsp/ [CODE] => iz-ldsp [~CODE] => iz-ldsp [EXTERNAL_ID] => 209042 [~EXTERNAL_ID] => 209042 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Из лдсп [~UF_NAME_IN_LIST] => Из лдсп
)
 209043 [~ID] => 209043 [NAME] => Шкафы-купе на заказ недорого [~NAME] => Шкафы-купе на заказ недорого [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/nedorogo/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/nedorogo/ [CODE] => nedorogo [~CODE] => nedorogo [EXTERNAL_ID] => 209043 [~EXTERNAL_ID] => 209043 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Недорогие [~UF_NAME_IN_LIST] => Недорогие
)
 381891 [~ID] => 381891 [NAME] => Недорогие шкафы-купе на заказ [~NAME] => Недорогие шкафы-купе на заказ [SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/ekonom/ [~SECTION_PAGE_URL] => /na-zakaz/shkafy/kupe/ekonom/ [CODE] => ekonom [~CODE] => ekonom [EXTERNAL_ID] => 381891 [~EXTERNAL_ID] => 381891 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [~IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 23 [~IBLOCK_ID] => 23 [IBLOCK_CODE] => catalog-order [~IBLOCK_CODE] => catalog-order [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 23 [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [UF_NAME_IN_LIST] => Эконом [~UF_NAME_IN_LIST] => Эконом
)
Артикул №150205
Цвета
Данное изделие производится в цветах:
Описание:
Отзывы
Отзывы
У этого товара нет ни одного отзыва
Доставка и сборка
Доставка серийных и заказных изделий
Доставка любого серийного договора в пределах МКАД и до 5 км от МКАД
За каждый договор на 1 адрес.
1200 руб.
Доставка и подъем на лифте заказного договора в пределах МКАД и до 5 км от МКАД включительно
За каждый договор. Подъем на лифте включен в стоимость доставки.
1 900 руб.
Подъем на грузовом лифте заказного договора или ручной подъем за этаж
200 руб.
Сборка серийных изделий
Рассчитывается от стоимости договора без учета скидок. За каждый из договоров отдельно.
10%
Сборка серийного изделия по 1 договору стоимостью менее 15 000 руб.
Рассчитывается от стоимости договора без учета скидок. За каждый из договоров отдельно.
1 500 руб.
Сборка любого заказного изделия по 1 договору стоимостью менее 15 000 руб.
Рассчитывается от стоимости договора без учета скидок. За каждый из договоров отдельно.
2 500 руб.
Сборка заказного полносборного изделия стоимостью более 15 000 руб.
Рассчитывается от стоимости договора без учета скидок. За каждый из договоров отдельно.
10%
Сборка заказного частично встроенного изделия стоимостью более 15 000 руб.
Рассчитывается от стоимости договора без учета скидок. За каждый из договоров отдельно.
13%
Сборка заказного встроенного изделия стоимостью более 15 000 руб.
Рассчитывается от стоимости договора без учета скидок. За каждый из договоров отдельно.
15%
Выезд за МКАД сборщика от 5 км. на серийное изделие
25 руб/км.
Выезд за МКАД сборщика от 50 до 100 км. на серийное изделие
Серийные изделия.
1000 руб.
Выезд за МКАД сборщика от 100 до 150 км. на серийное изделие
Серийные изделия.
1500 руб.
Гарантия и возврат

Гарантийные обязательства продавца

На мебель серийного производства гарантийный срок составляет от 12 месяцев, в зависимости от типа товара.

На мебель по индивидуальному проекту гарантийный срок от 2 лет, в зависимости от используемых комплектующих.

Показать больше

Товар надлежащего качества

Товар надлежащего качества, после приемки товара от экспедитора, к возврату не принимается в соответствии с постановлением Правительства РФ от от 06.02.2002 № 81.

Исключение составляют серии Эконом и Премьер, которые можно вернуть при соблюдении условия целостности упаковок.

Срок, в который можно вернуть товар серий Эконом и Премьер надлежащего качества составляет 5 дней после приемки товара от экспедитора.

Возврат серий Эконом и Премьер осуществляется за счет магазина по письменному заявлению клиента на Info@ronikon.ru, либо на любой торговой точке компании компании Роникон.

Возврат денежных средств будет осуществлен в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения «Заявление о возврате денежных средств».

При оплате безналичным переводом возврат денежных средств будет осуществлен в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения «Заявление о возврате денежных средств» на банковский счет клиента, с которого была произведена оплата.

При оплате наличными возврат денежных средств будет осуществлен в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения «Заявление о возврате денежных средств»

По вопросам возврата товаров и денежных средств вы можете обратиться по контактным телефонам, или написать на почту Info@ronikon.ru

Показать больше
Цена за погонный метр:
35 840 руб.
Способы оплаты
Наличный расчет
Безналичный расчет
Банковской картой
Оплата в рассрочку
Наши преимущества
На рынке с 2000 года
Гарантия до 7 лет
Изготовление от 2 дней
Продажа в рассрочку под 0%
Похожие товары
Агент#10561